mobile menu
informacije i rezervacije
011 777 33 33
upit@mitos.rs
Mitos Travel Turistička agencija Beograd
12 godina iskustva u turizmu

Osiguranje od Otkaza Aranžmana 2024

uslovi osiguranja od otkaza aranžmana

 

Osiguranje od otkaza aranžmana

 

Nakon globalnog širenja pandemije i ograničenja prilikom putovanja koje je uzrokovala, od sezone leto 2021 našim putnicima nudimo mogućnost uplate osiguranja od otkaza aranžmana. Prilikom uplate aranžmana i preporučenog putnog osiguranja, u mogućnosti ste da uplatite dodatno osiguranje otkaza aranžmana: ukoliko ste iz bilo kog opravdanog razloga sprečeni da otputujete na uplaćeni odmor, osiguravajuća kuća vrši refundaciju kompletno uplaćenih sredstava za Vaš aranžman, i do jedan dan pred početak aranžmana, po vrlo povoljnim cena osiguranja od otkaza aranžmana.

uslovi uplaćivanja putnog osiguranja, kao i osiguranja od otkaza aranžmana

 

Turistička agencija svojim klijentima nudi mogućnost uplate putnog (zdravstvenog) osiguranja za sve putnike, koje vremenski pokriva kompletan put do i od, kao i boravak na odabranoj destinaciji iz naše ponude, pokrivajući troškove lečenja do 35.000,00€. Putno osiguranje može biti uplaćeno za sve destinacije iz ponude turističke agencije, kako za letnje, tako i za zimske aranžmane.
Klijentima nudimo mogućnost uštede prilikom uplate osiguranja i izbora paketa porodično putno osiguranje, gde su odobreni dodatni popusti za uplatu porodičnog putnog osiguranja (dve odrasle osobe i sva deca do 18 godina starosti po istoj ceni!)

 

 

Uplatom putnog zdravstvenog osiguranja Vaše putovanje je sigurno i osigurno, mesta za brigu nema. Opustite se i dočekajte Vaš odmor bez razmišljanja. Više informacija o osiguranju od otkaza aranžmana zatražite od Vašeg agenta prodaje pozivom na broj telefona 011 777 3333.

 Povraćaj uplaćenih sredstava je zagarantovan i ukoliko dođe do otkazivanja aranžmana i do jedan dan pre puta. Osiguravač će nadoknaditi štetu usled otkaza turističkog putovanja u slučaju da je otkaz od putovanja posledica događaja za čije nastupanje osiguranik nije znao niti mogao da zna u momentu zaključenja ugovora o osiguranju i koji predstavlja objektivno opravdan razlog za otkaz putovanja i to:

 

- 1.) usled pozitivnog testa na covid-19 (uz uput doktora) i nemogućnosti putovanja usled takvog rezultata testa,
- 2.) usled smrti osiguranika, roditelja, supružnika, drugog lica sa kojim je osiguranik živeo u zajedničkom domaćinstvu,
- 3.) usled iznenadne bolesti ili povrede osiguranika, supružnika ili deteta ili drugog lica sa kojim osiguranik živi u zajedničkom domaćinstvu. Kao dokaz se prilaže originalna medicinska dokumentacija,
- 4.) ako je osiguranikovo prisustvo zahtevano od strane policije u vezi sa izvršenjem ili pokušajem izvršenja provalne krađe u stan, kuću ili poslovni prostor osiguranika, ili u vezi sa štetom na osiguranikovom vlasništvu,
- 5.) ako je osiguranik primio poziv od strane državnih organa ili suda na koje je u obavezi da se odazove u vreme trajanja putovanja. Kao dokaz se prilaže odgovarajući poziv,
- 6.) zbog komplikacije u trudnoći osiguranog lica (kao dokaz se prilaže izveštaj lekara),
- 7.) zbog gubitka radnog mestaa (kao dokaz se prilaže akt poslodavca o otkazu),
- 8.) zbog nepodnošenja vakcine, ukoliko je vakcina bila obavezna za datu destinaciju (kao dokaz se prilaže izveštaj lekara).

 

CENA OSIGURANJA OD OTKAZA ARANŽMANA

Osiguranje od otkaza aranžmana se uplaćuje isključivo u paketu sa putnim zdravstvenim osiguranjem naše osiguravajuće kuće. Nije moguće uplatiti samo osiguranje od otkaza aranžmana.

 

 

TRENUTNI OBRAČUN CENA NIJE ISPRAVAN, KONTAKTIRAJTE AGENCIJU ZA PONUDU!

Turistička Agencija Mitos DOO
Dimitrija Tucovića 142/1, 11056 Beograd
telefon: 011 777 33 33
mail: upit@mitos.rs
Uduženje YUTA
opisi i cene na sajtu su informativnog karaktera, važeći je opis sa oficijelnog sajta smeštaja, ponuda dobijena putem maila ili u prostorijama agencije.
| Instagram | TikTok | Facebook |