mobile menu
informacije i rezervacije
011 777 33 33
upit@mitos.rs
Mitos Travel Turistička agencija Beograd
12 godina iskustva u turizmu

Uslovi Plaćanja

Uslovi i način plaćanja

Prilikom prijavljivanja i zaključivanja Ugovora o Putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu 30% od ukupne cene (osim ako ne postoje posebni uslovi za akcije "First Minute", "First Minute" i slično, gde su posebni uslovi plaćanja navedeni kod svake akcije). Akontacija može biti plaćena:


- gotovinom
- čekovima
- na poslovni račun
- platnim karticama (Visa, Master, Maestro i Dina)

 

Preostalih 70% plaća se najkasnije 21 dan pre početka korišćenja usluga ili na rate - poslednja rata je u decembru 2023. godine:

 

-čekovima gradjana, s datumima realizacije 10. ili 20. u mesecu;
-kreditnim karticama Visa, Mastercard, Dinacard;
-putem administrativne zabrane (pravnim licima koja su na budžetu Republike Srbije);
-potrošačkim kreditom po uslovima koje odredjuje banka prema klijentu.

 

Iznos aranžmana koji se plaća na rate se uvećava se za 1.00% mesečno zbirno za rate koje dospevaju nakon putovanja, a na ime administrativnog troška obrade odloženog plaćanja.
(primer: ukoliko na odloženo plaćanje nakon letovanja ostavite 600eur, na pet mesečnih rata, uvećanje je 5 (meseci) x 1.00% = 5%, odnosno 600eur x 5% = 30eur jednokratne naknade).

 

Ukoliko putnik ne izvrši uplate u navedenim rokovima, smatra se da je putovanje otkazao u skladu sa tačkom 12. Opštih uslova putovanja usaglašenih sa YUTA standardima, a takav otkaz aranžmana podleže troškovima otkaza putovanja navedenim u opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

 

Svaka uplata vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo za jednog odredjenog putnika iz Ugovora.

Ukoliko su autobuski ili avio prevoz iskazani kao posebne doplate, plaćaju se najkasnije do 21 dan pre puta.

Primena kursa

Kod svih Ugovora o putovanju zaključenih 30/07/2019 i na dalje, važe Uslovi plaćanja iz Ugovora, odnosno plaćanje je po srednjem kursu Narodne Banke Srbije.

Izmene rezervacija

Svaka izmena na fakturisanoj i potvrdjenoj rezervaciji će biti naplaćena 2.000 dinara.

 
Turistička Agencija Mitos DOO
Dimitrija Tucovića 142/1, 11056 Beograd
telefon: 011 777 33 33
mail: upit@mitos.rs
Uduženje YUTA
opisi i cene na sajtu su informativnog karaktera, važeći je opis sa oficijelnog sajta smeštaja, ponuda dobijena putem maila ili u prostorijama agencije.
| Instagram | TikTok | Facebook |