Autobuski Prevoz do Albanije 2021

Letovanje 2021 / Albanija 2021

AUTOBUSKI PREVOZ DO ALBANIJE

Autobuski prevoz do Albanije

Autobuski prevoz za Tiranu, Drač, Valonu, Sarandu i Ksamil. Garantovani polasci autobusa na aranžmane od sedam noćenja, svakog petka i subote.

Polazak autobusa za albaniju je jedan dan ranije u odnosu na datum naveden u tabeli. (datum iz tabele označava datum dolaska u Albaniju). Postoji mogućnost ulazaka i na usputnim stanicama na autoputu krzo Srbiju koje nisu navedene u tabeli, ali isključivo na mestima predvidjenim za stajanje (parking, pumpa, motel, restoran). Zabranjeno je zaustavljanje autobusa na petljama ili u zaustavnoj traci autoputa radi ukrcaja putnika. Vremena polaska autobusa za Albaniju su okvirna i zavise od objektivnih okolnosti tokom sezone. Molimo putnike da dan pre polaska na put proverite tačno vreme polaska sa Vašom agencijom.

Autobuski prevoz do Albanije - Drač

tura Novi Sad - Drač Beograd - Drač Niš - Drač
datum polaska odrasli deca 9.99g odrasli deca 9.99g odrasli deca 9.99g
05/06/2021 8.000 6.800 6.000 4.800 4.800 3.600
12/06/2021 8.000 6.800 6.000 4.800 4.800 3.600
19/06/2021 8.000 6.800 6.000 4.800 4.800 3.600
26/06/2021 8.000 6.800 6.000 4.800 4.800 3.600
03/07/2021 8.000 6.800 6.000 4.800 4.800 3.600
10/07/2021 8.000 6.800 6.000 4.800 4.800 3.600
17/07/2021 8.000 6.800 6.000 4.800 4.800 3.600
24/07/2021 8.000 6.800 6.000 4.800 4.800 3.600
31/07/2021 8.000 6.800 6.000 4.800 4.800 3.600
07/08/2021 8.000 6.800 6.000 4.800 4.800 3.600
14/08/2021 8.000 6.800 6.000 4.800 4.800 3.600
21/08/2021 8.000 6.800 6.000 4.800 4.800 3.600
28/08/2021 8.000 6.800 6.000 4.800 4.800 3.600
04/09/2021 8.000 6.800 6.000 4.800 4.800 3.600
11/09/2021 8.000 6.800 6.000 4.800 4.800 3.600
18/09/2021 8.000 6.800 6.000 4.800 4.800 3.600

Autobuski prevoz do Albanije - Valona

tura Novi Sad - Valona Beograd - Valona Niš - Valona
datum polaska odrasli deca 9.99g odrasli deca 9.99g odrasli deca 9.99g
05/06/2021 9.500 8.300 7.500 6.300 6.300 5.100
12/06/2021 9.500 8.300 7.500 6.300 6.300 5.100
19/06/2021 9.500 8.300 7.500 6.300 6.300 5.100
26/06/2021 9.500 8.300 7.500 6.300 6.300 5.100
03/07/2021 9.500 8.300 7.500 6.300 6.300 5.100
10/07/2021 9.500 8.300 7.500 6.300 6.300 5.100
17/07/2021 9.500 8.300 7.500 6.300 6.300 5.100
24/07/2021 9.500 8.300 7.500 6.300 6.300 5.100
31/07/2021 9.500 8.300 7.500 6.300 6.300 5.100
07/08/2021 9.500 8.300 7.500 6.300 6.300 5.100
14/08/2021 9.500 8.300 7.500 6.300 6.300 5.100
21/08/2021 9.500 8.300 7.500 6.300 6.300 5.100
28/08/2021 9.500 8.300 7.500 6.300 6.300 5.100
04/09/2021 9.500 8.300 7.500 6.300 6.300 5.100
11/09/2021 9.500 8.300 7.500 6.300 6.300 5.100
18/09/2021 9.500 8.300 7.500 6.300 6.300 5.100

Autobuski prevoz do Albanije - Saranda

tura Novi Sad - Saranda Beograd - Saranda Niš - Saranda
datum polaska odrasli deca 9.99g odrasli deca 9.99g odrasli deca 9.99g
05/06/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
12/06/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
19/06/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
26/06/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
03/07/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
10/07/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
17/07/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
24/07/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
31/07/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
07/08/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
14/08/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
21/08/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
28/08/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
04/09/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
11/09/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
18/09/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100

Autobuski prevoz do Albanije - Ksamil

tura Novi Sad - Ksamil Beograd - Ksamil Niš - Ksamil
datum polaska odrasli deca 9.99g odrasli deca 9.99g odrasli deca 9.99g
05/06/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
12/06/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
19/06/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
26/06/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
03/07/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
10/07/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
17/07/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
24/07/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
31/07/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
07/08/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
14/08/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
21/08/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
28/08/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
04/09/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
11/09/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
18/09/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100

Napomene

Za prelazak srpskih državljana preko Kosova obavezna je lična karta, dok je za ulazak u Albaniju obavezan pasoš, tako da je potrebno da putnici sa srpskim državljanstvom kod sebe poseduju oba dokumenta tokom putovanja.

Za prelazak putnika preko Kosova obavezna je lična karta, dok je za ulazak u Albaniju obavezan pasoš, tako da je potrebno da putnici kod sebe poseduju oba dokumenta. Za decu srpske državnosti za ulazak na Kosovo je umesto lične karte potreban izvod iz matične knjige rodjenih sa fotografijom zakačenom spajalicom za gornji levi ugao izvoda i overenom pečatom vaše opštine. Ovaj dokument se overava u opštini, a prisustvo deteta je obavezno. Obavezno je da fotografije dece ponesete u opštinu, kako bi tamo bile overene zajedno sa izvodom iz matične knjige rodjenih. Tom prilikom plaća se i administrativna taksa (zavisi od opštine, cca 440,00rsd). Napominjemo da je iznos ove takse promenljiv i ne zavisi od turističke agencije). Ovaj dokument potreban je detetu za ulaz na Kosovo. Za ulaz u Albaniju detetu je potrebna je važeća putna isprava (pasoš).

Maloletnoj deci koja samostalno prelaze granicu ili bez pratnje jednog od roditelja/staratelja, potrebna je i overena saglasnost roditelja/staratelja koji ne putuje.