Autobuski Prevoz do Albanije

Letovanje 2021 / Albanija 2021

AUTOBUSKI PREVOZ DO ALBANIJE

Autobuski prevoz do Albanije, albanija autobuska karta

Autobuski prevoz za Tiranu, Drač, Valonu, Sarandu i Ksamil. Garantovani polasci autobusa na aranžmane od sedam noćenja, svakog petka

Albanija autobusom uz ličnu kartu, Albanija autobusom!

Postoji mogućnost ulazaka i na usputnim stanicama na autoputu kroz Srbiju koje nisu navedene u tabeli, ali isključivo na mestima predvidjenim za stajanje (parking, pumpa, motel, restoran) duž auto puta. Zabranjeno je zaustavljanje autobusa na petljama ili u zaustavnoj traci autoputa radi prijema putnika. Vremena polaska autobusa za Albaniju su okvirna i zavise od objektivnih okolnosti tokom sezone. Molimo putnike da dan pre polaska na put proverite tačno vreme polaska sa agencijom.

Autobuski prevoz do Albanije - Drač

tura

Novi Sad - Drač

Beograd - Drač

Niš - Drač

datum polaska odrasli deca 9.99g odrasli deca 9.99g odrasli deca 9.99g
04/06/2021 8.000 6.800 6.000 4.800 4.800 3.600
11/06/2021 8.000 6.800 6.000 4.800 4.800 3.600
18/06/2021 8.000 6.800 6.000 4.800 4.800 3.600
25/06/2021 8.000 6.800 6.000 4.800 4.800 3.600
02/07/2021 8.000 6.800 6.000 4.800 4.800 3.600
09/07/2021 8.000 6.800 6.000 4.800 4.800 3.600
16/07/2021 8.000 6.800 6.000 4.800 4.800 3.600
23/07/2021 8.000 6.800 6.000 4.800 4.800 3.600
30/07/2021 8.000 6.800 6.000 4.800 4.800 3.600
06/08/2021 8.000 6.800 6.000 4.800 4.800 3.600
13/08/2021 8.000 6.800 6.000 4.800 4.800 3.600
20/08/2021 8.000 6.800 6.000 4.800 4.800 3.600
27/08/2021 8.000 6.800 6.000 4.800 4.800 3.600
03/09/2021 8.000 6.800 6.000 4.800 4.800 3.600
10/09/2021 8.000 6.800 6.000 4.800 4.800 3.600
17/09/2021 8.000 6.800 6.000 4.800 4.800 3.600

Autobuski prevoz do Albanije - Valona

tura

Novi Sad - Valona

Beograd - Valona

Niš - Valona

datum polaska odrasli deca 9.99g odrasli deca 9.99g odrasli deca 9.99g
04/06/2021 9.500 8.300 7.500 6.300 6.300 5.100
11/06/2021 9.500 8.300 7.500 6.300 6.300 5.100
18/06/2021 9.500 8.300 7.500 6.300 6.300 5.100
25/06/2021 9.500 8.300 7.500 6.300 6.300 5.100
02/07/2021 9.500 8.300 7.500 6.300 6.300 5.100
09/07/2021 9.500 8.300 7.500 6.300 6.300 5.100
16/07/2021 9.500 8.300 7.500 6.300 6.300 5.100
23/07/2021 9.500 8.300 7.500 6.300 6.300 5.100
30/07/2021 9.500 8.300 7.500 6.300 6.300 5.100
06/08/2021 9.500 8.300 7.500 6.300 6.300 5.100
13/08/2021 9.500 8.300 7.500 6.300 6.300 5.100
20/08/2021 9.500 8.300 7.500 6.300 6.300 5.100
27/08/2021 9.500 8.300 7.500 6.300 6.300 5.100
03/09/2021 9.500 8.300 7.500 6.300 6.300 5.100
10/09/2021 9.500 8.300 7.500 6.300 6.300 5.100
17/09/2021 9.500 8.300 7.500 6.300 6.300 5.100

Autobuski prevoz do Albanije - Saranda

tura

Novi Sad - Saranda

Beograd - Saranda

Niš - Saranda

datum polaska odrasli deca 9.99g odrasli deca 9.99g odrasli deca 9.99g
04/06/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
11/06/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
18/06/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
25/06/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
02/07/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
09/07/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
16/07/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
23/07/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
30/07/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
06/08/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
13/08/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
20/08/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
27/08/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
03/09/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
10/09/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
17/09/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100

Autobuski prevoz do Albanije - Ksamil

tura

Novi Sad - Ksamil

Beograd - Ksamil

Niš - Ksamil

datum polaska odrasli deca 9.99g odrasli deca 9.99g odrasli deca 9.99g
04/06/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
11/06/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
18/06/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
25/06/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
02/07/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
09/07/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
16/07/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
23/07/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
30/07/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
06/08/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
13/08/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
20/08/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
27/08/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
03/09/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
10/09/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100
17/09/2021 10.500 9.300 8.500 7.300 7.300 6.100

Napomene

Za prelazak srpskih državljana preko Kosova je obavezna lična karta, dok je za ulazak u Albaniju potrebno imati ili ličnu kartu, ili važeći pasoš.

Za prelazak putnika preko Kosova obavezna je lična karta, dok je za ulazak u Albaniju potrebno imati ili ličnu kartu ili pasoš. Za decu srpske nacionalnosti za ulazak na Kosovo je umesto lične karte potreban izvod iz matične knjige rodjenih sa fotografijom zakačenom spajalicom za gornji levi ugao izvoda i overenom pečatom vaše opštine (ne heftati). Ovaj dokument se overava u opštini, a prisustvo deteta je obavezno. Obavezno je da fotografije dece ponesete u opštinu, kako bi tamo bile overene zajedno sa izvodom iz matične knjige rodjenih. Tom prilikom plaća se i administrativna taksa (zavisi od opštine, cca 440,00rsd). Napominjemo da je iznos ove takse promenljiv i ne zavisi od turističke agencije. Ovaj dokument potreban je detetu za ulaz na Kosovo. Za ulaz u Albaniju detetu je potrebna ili lična karta ili važeća putna isprava (pasoš).

Maloletnoj deci koja samostalno prelaze granicu ili bez pratnje jednog od roditelja/staratelja, potrebna je i overena saglasnost roditelja/staratelja koji ne putuje.